Visie

De visie van V-Atelier is onder meer geïnspireerd door de Reggio Emilila-pedagogiek van Loris Malaguzzi, de werkwijze ‘Begrijpen met je handen’ en de methodes van Emmi Pikler en Maria Montessori.
Dat brengt V-Atelier bij de volgende pedagogische uitgangspunten:
• jonge onderzoekers
• ruimte als pedagoog
• gelijkwaardige en liefdevolle benadering.

Jonge onderzoekers
Kinderen zijn ontdekkers, onderzoekers, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers; alles in aanleg en alles ineen. Ze zoeken naar betekenissen en onderzoeken hun wereld met alle zintuigen. Creativiteit is een natuurlijke drang. Het is ook de vaardigheid om nieuwe dingen tot stand te brengen. Bovendien kun je er je emoties in kwijt. Als kinderen in vrijheid kunnen experimenteren, komen ze tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze een bredere kijk op de wereld om hun heen.

Ruimte als pedagoog
De ruimte is zo ingericht dat de kinderen worden uitgenodigd om te dippen, krassen, vegen, smeren, rollen, mengen, plakken, knippen. Kortom, een plek waar kinderen volop kunnen ontdekken en leren.


Gelijkwaardige en liefdevolle benadering
Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Dit wordt bereikt door naast het kind te staan, mee te onderzoeken, aan te moedigen en te zien wat ze nodig hebben vanuit oprechte betrokkenheid. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn