Workshop

Een leerzame creatieve workshop op locatie! 

V-Atelier verzorgt workshops waarin een rijk creatief proces centraal staat. Spel, verbeeldingskracht, beeldende vorming en ontwikkeling komen er in samen.


Meer dan alleen maar "leuk"
De kinderen werken tijdens de workshop vanuit hun intrinsieke motivatie en een onderzoekende houding. Hierbij wordt er een beroep gedaan op de volgende ontwikkelingsaspecten en vaardigheden:

  • creatieve- en motorische ontwikkeling
  • onderzoekend- en oplossend vermogen
  • 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, kritisch denken en samenwerken
  • vergroten van de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid


N. van 10 jaar zegt trots: “ik ben echt heel geconcentreerd bezig nu”.


Doelgroep

Kinderen van 2 tot 12 jaar.


Werkvelden

Voorbeelden van werkvelden:

  • kinderopvang: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal (VE-locatie), buitenschoolse opvang
  • scholen: (speciaal)basisonderwijs, Integraal Kind Centrum
  • asielzoekerscentrum


 

E. van drie jaar ontdekte dat wasco een beetje uitloopt als er water over heen gaat “kijk de lijn stroomt over”.

 

Werkwijze

Tijdens de workshop creëer ik als atelierpedagoog een plek waar kinderen de vrijheid krijgen om zelf en met andere de wereld te onderzoeken en hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Basis daarvoor is een verrassend, duurzaam en laagdrempelig materiaalaanbod, dat kinderen stimuleert om te onderzoeken en te experimenteren. Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De focus ligt hierbij op het proces en niet op het resultaat.  Er is geen vooraf bedacht plan. Kinderen doen eigen ontdekkingen met het materiaal. Ze mogen hun beeld van de wereld op hun eigen manier ontdekken, verwoorden en uiten. Als atelierpedagoog faciliteer ik de kinderen en steun ze waar nodig zodat ze optimaal kunnen onderzoeken, leren en plezier maken.
Bewust omgaan met materialen en het milieu vind ik belangrijk. Dat wil ik de kinderen meegeven. Tijdens de workshop wordt daarom zoveel mogelijk duurzaam gewerkt door materialen te recyclen.

Workshop op locatie

V-Atelier heeft workshops ontwikkelt waar je uit kunt kiezen.  Klik hier  voor het aanbod. Daarnaast denk ik graag mee om een workshop op maat te maken, bijvoorbeeld aan de hand van een thema. Een reeks van meerdere workshops over een langere periode is ook mogelijk.

Hebben kinderen extra aandacht nodig op het gebied van taalstimulering/ taalontwikkeling of hebben ze andere specifieke ondersteuningsbehoeften? Tijdens de workshop wordt passende begeleiding geboden.

Benieuwd naar de mogelijkheden op jouw school of kinderopvang? Neem gerust contact op!

Contact
 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn